Sari Kuusela on johtamis- ja vuorovaikutuskouluttaja, joka on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä työyhteisön näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntatiet.tri,  tietokirjailija, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja.

MITÄ ON ORGANISAATIODRAMATURGIA?

Organisaatiodramaturgiassa tarkastellaan työyhteisöjen näyttämöitä dramaturgin silmin, vuorovaikutuksen, johtamisen ja yhteistyön näkökulmasta. Se antaa keinoja tunnistaa millaisista esityksistä on kyse, miten niiden käsikirjoitus rakentuu, ketkä niitä ohjaavat ja miten kukin valikoituu rooliinsa. Samalla ollaan muutosjohtamisen ytimessä, niissä keinoissa, joilla ihmiset saadaan mukaan uudistumaan ja tekemään yhdessä parhaansa yhteisten tavoitteiden eteen. Organisaatiodramaturgia pureutuu organisaatioelämän ytimeen, niihin tekijöihin, jotka saavat työyhteisön kukoistamaan tai lakastumaan. Ilman hyvää keskinäistä vuorovaikutusta, oivallista käsikirjoitusta, taitavaa ohjaamista ja vakuuttavaa yhteistä esitystä ei synny tulosta ja kokemus onnistumisestakin jää vaillinaiseksi. Organisaatiodramaturgia yhdistää draaman ja dramaturgian opit sosiaalipsykologiaan ja johtamisen ja työyhteisöjen maailmaan. Se innostaa tilannetietoiseksi ja monipuoliseksi osaajaksi, joka pystyy toimimaan aiempaa tarkoituksenmukaisemmin eri tilanteissa ja monenlaisten ihmisten kanssa. Vaikka elämä kokonaisuudessaan ei ole pelkkää teatteria, organisaatioelämä on sitä mitä suurimmassa määrin.

Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö -kirjassa tarkastellaan työyhteisöjen näyttämöitä dramaturgin silmin, vuorovaikutuksen, johtamisen ja yhteistyön näkökulmasta. Ytimessä on ajatus oman parhaan itsen esittämisestä työyhteisön näyttämöllä. Samalla syntyy toimintaa ohjaava yhteinen käsikirjoitus.

Kirja antaa keinoja tunnistaa millaisista esityksistä on kyse, miten niiden käsikirjoitus rakentuu, ketkä niitä ohjaavat ja miten kukin toimii roolissaan. Organisaatiodramaturgia yhdistää draaman ja dramaturgian opit sosiaalipsykologiaan ja johtamisen ja työyhteisöjen maailmaan. Samalla syvennytään niihin tekijöihin, jotka saavat työyhteisön kukoistamaan, lakastumaan tai uudistumaan yhdessä.

Kirjan avulla:

  • syvennyt tarinoiden, puhetavan ja esittämisen maailmaan
  • opit roolien ja käsikirjoituksen rakentamisesta ja kehittämisestä
  • saat näkökulmia siihen, miten toimia johtajan ja esimiehen roolissa ja mitä johtamisen maailmassa tapahtuu
  • löydät malleja työyhteisön kulttuurin uudistamiseen ja muutosten toteuttamiseen
  • paneudut sosiaalisten suhteiden, samastumisen, ryhmän voiman, vallan ja vuorovaikutuksen sekä organisaatiopolitikoinnin merkitykseen.

Vaikka elämä kokonaisuudessaan ei ole pelkkää teatteria, organisaatioelämä on sitä mitä suurimmassa määrin. Kun kehität draaman tajua, esittämisen ja käsikirjoittamisen taitoja ja ominaisuuksiasi organisaatiodramaturgina, saa koko työyhteisö mahdollisuuden loistaa organisaation teatterissa. Silloin omatkin tavoitteesi toteutuvat.

Pin It on Pinterest